S Café

Cửa hàng cà phê tại tiền sảnh có thực đơn ăn uống nhẹ, cocktails, trà và cà phê

Mở cửa hàng ngày từ 07:00 đến 22:00