BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHÒNG NGỪA COVID-19

Hiện nay, chưa có một loại thuốc nào được khuyến nghị sử dụng trong việc phòng ngừa và điều trị virus Corona chủng mới. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngay lúc này là vô cùng cần

Xem thêm