Trưởng Bộ phận tiền sảnh (FOM)

Mô tả công việc
Chịu trách nhiệm chung việc vận hành trôi chảy của các hoạt động hàng ngày của bộ phận Lễ tân trong đó bao gồm quầy Lễ tân, Đặt phòng, Chăm sóc Khách hàng, Quầy hàng và

Xem thêm